Lezing La Cambre

Home > Lezing La Cambre Sluiten

Het Victor Horta Instituut maakt samen met de architectuurafdeling van La Cambre sinds september 2009 deel uit van de ULB (Université Libre de Bruxelles). 
Architect, Master in Human Settlements, Lode Vranken gaf een lezing aan de studenten aan deze Nationale Hogeschool voor Visuele Kunsten. Onderwerp : Uitbreiding theaterzaal "Bij de Vieze Gasten" : een evenwichtsoefening in ecologische en sociale duurzaamheid.

Bij de Vieze Gasten is een Gentse sociaalartistieke werking die tracht mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen samen te brengen. Via sociaal geëngageerde artistieke projecten en streeft naar een duurzame wereld waar mensen vrij en respectvol met elkaar samenleven.
Vanuit dit gedachtegoed werd tijdens de verdere uitbreiding van het theatergebouw geopteerd voor een passiefhuis.

Passiefhuisbouw

Eind januari 2007 werd de nieuwe foyer van Bij‘ De Vieze Gasten plechtig ingehuldigd. Voor de realisatie van dit bescheiden maar verrassend bijgebouw, is geopteerd voor een passiefhuis. In de nieuwbouw werden de inkom voor het publiek, een repetitiezaal / werkruimte en een nieuwe kantoorruimte ondergebracht. Het ontwerp is gebaseerd op een achtlus van ruimten die in elkaar overlopen. Tussen de verschillende ruimten werden verplaatsbare scheidingswanden voorzien. Deze scheidingswanden maken een flexibele inrichting mogelijk: ruimten kunnen verbonden of van elkaar afgeschermd worden in functie van de lopende projecten.
Het gebouw heeft als doel verdere integratie in de buurt in de hand te werken door de sfeer van de omgeving in het ontwerp op te nemen. De nieuwbouw van een passiefhuis kadert dan ook in het project “Zuurstof voor de Brugse Poort” van Stad Gent. Een van deze projecten is de inrichting van het ‘Pierkespark’ en de aanleg van een verkeersluwe as. Het bouwproject van Bij’ De Vieze gasten dat aansluit bij het Pierkespark werd door haar sociale en culturele functie in dit stedelijk project geïntegreerd.
Rationeel energieverbruik
In vergelijking met een traditioneel gebouw van dezelfde omvang wordt het energieverbruik door verwarming in een passiefhuis tot 50 procent gereduceerd, waardoor in totaal zelfs tot 70 procent energie bespaard kan worden. En dit zonder gebruik te maken van dure en inventieve technologieën. 

Passieve warmte

“De zon is gratis en schijnt voor iedereen” is volgens ons een logisch gegeven. Omdat de voorgevel aan de noordzijde gelegen is, werd het echter een moeilijke opgave om maximaal gebruik te maken van de zon als warmtebron. Architect Lode Vrancken berekende de geschikte grootte en de optimale plaatsing van de ramen aan de hand van simulaties van de zonnestand gedurende het hele jaar.

Ventilatie

Het passiefhuis is volledig tochtdicht gebouwd in combinatie met een gecontroleerd verluchtingssysteem. De frisse lucht wordt aangevoerd via een vernuftig ventilatiesysteem. In het gebouw wordt continu buitenlucht aangezogen via een buis die over een lengte van 40 meter op 2 meter diepte onder de grond loopt. Doordat de grondtemperatuur het hele jaar door rond de 10°C schommelt, wordt de inkomende lucht verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Naast de grondwarmte, zal een bijkomend warmtewisselingsysteem voor verwarming zorgen. Dit systeem draagt de warmte van de afgevoerde binnenlucht over aan de binnengezogen buitenlucht omdat beide kanalen aan elkaar gekoppeld zijn zonder dat de twee luchtstromen met elkaar vermengd worden.

Houtskeletbouw

Bij het ontwerp van het theatergebouw werd gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Er werd ook rekening gehouden met de energie die nodig is voor de fabricatie van de bouwmaterialen zelf. Zo vraagt het proces voor het fabriceren van bakstenen of stalen liggers meer energie dan het productieproces van houten balken. Bovendien is hout een hernieuwbare grondstof... Voor de constructie van de skeletbouw werden enkele boomstammen gebruikt die zowel een esthetische als dragende functie vervullen. Deze boomstammen werden vooraf door de universiteit van Gent onderworpen aan de nodige sterkteproeven.

Financieel rendabel

Het nieuwe theatergebouw werd opgetrokken met een budget van 280 000 euro. Voor hetzelfde project volgens de traditionele bouwmethoden zou een budget van 220 000 euro volstaan. Toch bedragen de energiekosten van een passiefhuis slechts een kwart van een traditionele energiefactuur. Buitenlandse studies tonen aan dat de totale kosten (meerkosten en lopende kosten gedurende een periode van 30 jaar inbegrepen) niet hoger hoeven te zijn dan een gemiddelde nieuwe woning. Toch is passief bouwen nog steeds geen algemeen toegepaste bouwmethode, waardoor de kostprijs relatief hoog blijft. Volgens ons is de meerprijs zeker de moeite waard. Zo zijn de geringe CO2-uitstoot en het gebruik van natuurlijke materialen een belangrijke reden om te opteren voor deze duurzame manier van bouwen. Ook de financiële ondersteuning van Europa, de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent vormden een extra stimulans om voor een passiefhuis te kiezen.

Wat u moet weten

DE BOUWERIJ IS EEN FULL SERVICE ARCHITECTENBUREAU DAT ZICH RICHT OP DUURZAME PROJECTEN, IN HUN VORM EN FUNCTIE. WIJ HALEN ONZE INSPIRATIE UIT DE 'CRADLE TO CRADLE' FILOSOFIE, EEN PRINCIPE DAT ONS LAAT WERKEN BINNEN DE INTEGRITEIT VAN DE NATUUR. ELKE UNIEKE AMBITIE VAN ONZE KLANTEN IS ONZE UITDAGING OM DE PERFECTE OPLOSSING TE ONTWERPEN.
Werken bij De Bouwerij?

Ben je (ir) architect?
Gedreven en communicatief?
Ken je uw vak?
Contacteer ons!